Optimale temperatuur werkplaats: Tips & Normen

Ben jij je bewust van het belang van een goede temperatuur in jouw werkplaats voor zowel de gezondheid als de productiviteit van jouw medewerkers? Als jij je wilt voorbereiden op de temperatuur in de werkplaats voor de winter, is het essentieel om te weten welke temperatuur loods winter het werkcomfort kan garanderen. De omstandigheden en de temperatuur in een magazijn of bedrijfsloods kunnen aanzienlijk afwijken van andere werkomgevingen zoals bijvoorbeeld een kantoor. Dankzij de arbowet zijn er duidelijke richtlijnen die je helpen de ideale temperatuur te bepalen en te handhaven. Deze richtlijnen zijn cruciaal om een werkplek warm te houden tijdens koude maanden en te voorkomen dat een werkplek te koud wordt. Koude werkplekken leiden namelijk tot afnemende werkprestaties en toename van comfortklachten.

Belangrijkste inzichten bij het bepalen van de juiste temperatuur

  • De optimale temperatuur bepalen is belangrijk voor welzijn en efficiëntie van jouw medewerkers
  • Inachtneming van de arbowet voorkomt problemen met werknemers.
  • Het aanpassen van temperaturen aan arbeidsomstandigheden is essentieel.
  • Een te koude of te warme werkplaats kan productiviteit negatief beïnvloeden.
  • Preventieve maatregelen dragen bij aan een constante en gezonde werktemperatuur.
  • Infraroodverwarming kan de werkruimte op een ideale temperatuur houden.

Het belang van een ideale temperatuur op het werk

De impact van temperatuur op kantoor en de temperatuur op de werkvloer is significant. Zowel bij een te hoge temperatuur als bij een lage temperatuur in een loods of magazijn. Gezondheidsklachten die werknemers kunnen ervaren ten gevolg van een koude werkplaats komen voor rekening van de werkgever. Het is jouw taak als werkgever om medewerkers veilig te laten werken. Het in acht nemen van de arbo-omstandigheden betekent vaak ook het nemen van maatregelen om arbeidsrisico’s te verminderen en daarmee verzuim te voorkomen. Zo stelt artikel 6.1 specifieke eisen aan de werkgever om dit te bewerkstelligen. Denk hierbij aan het plaatsen van verwarmingstoestellen met infraroodstraling in werkruimtes waar de temperatuur in de winter onder een bepaald niveau zakt.

Productiviteit en Werkprestaties

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij een stijging van de temperatuur boven de 25°C een werkplaats te warm kan zijn. productiviteit met 2% daalt per extra graad. Dit betekent dat juiste temperatuurregulatie essentieel is voor optimale werkprestaties. Factoren zoals concentratievermogen en algehele werkefficiëntie zijn nauw verbonden met een comfortabele temperatuur op de werkvloer. Dit zelfde geld voor werkplekken in een te koude omgeving. Ook daar dalen de productiecijfers bij het werken onder te koude omstandigheden.

Gezondheid en Veiligheid van Werknemers

Het waarborgen van een geschikte temperatuur is cruciaal voor de gezondheid en veiligheid. Van alle werknemers wordt verwacht dat zij het arboportaal raadplegen als het te warm of te koud aanvoelt. Dit speelt met name een belangrijke rol bij werknemers met predisposities zoals hart- en vaatproblemen, alsmede voor zwangere vrouwen. Een ongecontroleerd thermisch klimaat, hetzij te warm hetzij te koud kan leiden tot medische complicaties of ongevallen op de werkvloer, iets wat met zorgvuldig management voorkomen kan worden. In de wintermaanden kan met gerichte stralingsverwarming worden voorkomen dat ziekteverzuim en ongevallen de productiviteit van jouw medewerkers negatief beïnvloeden.

Wettelijke Verplichtingen en Richtlijnen van de Arbo

Volgens de Arbowetgeving is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om voor veilige werkomstandigheden te zorgen, waaronder het handhaven van een aanvaardbare comfort temperatuur. In sommige gevallen kan het niet naleven van deze richtlijnen leiden tot gerechtvaardigd werk weigeren door werknemers. De werkgever moet daarom alle mogelijke maatregelen treffen om aan deze normen te voldoen en zo risico’s te verminderen. Met onze infraroodstralingsverwarming is het mogelijk om op de meest uitdagende plaatsen verwarmingscomfort en een goede temperatuur van de medewerkers te waarborgen.

Risico’s van Afwijken van de Optimale Temperatuur

Als jouw medewerker werkt in de kou, zijn er aanzienlijke risico’s voor zijn gezondheid en veiligheid. Welke temperatuur als veilig wordt beschouwd kan variëren, maar het is bekend dat langdurige blootstelling aan de kou kan leiden tot onderkoelingsverschijnselen, waaronder koude handen en voeten, pijn in de blootgestelde lichaamsdelen en in ernstige gevallen zelfs vrieswonden. Het is essentieel om maatregelen te nemen om deze risico’s tot een minimum te beperken en te voldoen aan de arbo richtlijnen.

Tegenovergesteld kan werken bij hoge temperaturen resulteren in hitte gerelateerde gezondheidsproblemen, zoals hittestress. Een werkomgeving die de optimale temperaturen overschrijdt, kan daarmee verstrekkende gevolgen hebben voor het algemene welzijn en de productiviteit binnen jouw bedrijf.

 

Temperatuur Risico Gezondheidseffect Preventieve Maatregel
Lage temperaturen Onderkoeling, koude extremiteiten, vrieswonden Stralingsverwarming, isolerende kleding en warme dranken worden cruciaal wanneer de temperatuur te laag is.
Optimale temperaturen Comfort en veiligheid Regelmatige monitoring en aanpassing van klimaat
Hoge temperaturen Hittestress, uitdroging, hitteslag; deze gevaren manifesteren zich wanneer de temperatuur te hoog stijgt. Hydratatie, verkoelende maatregelen, aangepast werkrooster

 

Naast het in acht nemen van de temperaturen, is het van belang om regelmatig evaluaties uit te voeren van de arbeidsomstandigheden binnen jouw bedrijf. Indien er aanpassingen nodig zijn ben je op deze manier op tijd. Voorkom problemen die ontstaan door te koude werkplekken en investeer in energiezuinige stralingsverwarming. Zo werk je continu aan een gezonde en optimaal verwarmde werkplek, ook bij lagere temperaturen.

Optimale Temperaturen voor Verschillende Typen Werk

Het is cruciaal voor het welzijn en de productiviteit van jouw medewerkers om te zorgen dat de temperatuur in een werkruimte optimaal is. Afhankelijk van het type werk varieert deze optimale temperatuur. Bij het vaststellen van de temperatuur in de werkomgeving moeten factoren als luchtvochtigheid en voelbare luchtstroom worden meegenomen, om te bepalen of de temperatuur in de loods of werkplaats te laag is.

Technische Maatregelen voor Klimaatbeheersing

Om ervoor te zorgen dat jouw werknemers warm blijven, is klimaatbeheersing een essentieel onderdeel van bedrijfsvoering. Een infrarood verwarming systeem maakt het mogelijk om de comforttemperaturen nauwkeurig te regelen per werkplek en de afkoeling te verminderen.


Temperatuur Werkplaats

Het bewaken van de juiste temperatuur in een werkplaats is een aspect dat niet licht opgevat moet worden. Door de algemene regels die bepalen wat acceptabel is te volgen, bescherm je de gezondheid van jouw werknemers en waarborgt je de productiviteit. De arbowet schrijft voor dat de temperatuur op de werkvloer onder omstandigheden die voorkomen in Nederland, tussen de 23°C en 26°C in de zomermaanden dient te liggen. Ook in de wintermaanden ben je als ondernemer verantwoordelijk voor een goede werktemperatuur.

Normen voor Temperatuur op de Werkvloer

Een lage temperatuur is niet prettig en kan leiden tot gezondheidsschade als gevolg van bijvoorbeeld onderkoeling. Dit probleem is erger in werkplaatsen waar de temperatuur extremen schommelt door bijvoorbeeld overhead deuren die open en dicht gaan. Daarom is het cruciaal om als werkgever aandacht te besteden aan het klimaat in de werkplaats. Dit geldt ook voor werknemers die buiten werken en blootgesteld worden aan de elementen. Met speciale infraroodstralers kan ook buiten bij lage temperaturen een comfortabele werkomgeving worden gewaarborgd.

Maatregelen bij Te Hoge Temperaturen

Wanneer het kwik in de thermometer de maximale temperatuur van 26°C overschrijdt, zijn er verschillende maatregelen die je kunt overwegen om oververhitting van medewerkers te voorkomen. In een werkplaats of loods mag het niet warmer worden dan deze vastgestelde temperatuur. Neem dan maatregelen zoals het  aan inzetten van airconditioning, het aanbieden van verkoelende dranken of zelfs het invoeren van extra pauzes om werknemers in staat te stellen af te koelen. Zeker wanneer inspannend werk onderdeel uit maakt van het takenpakket.

Aanpassingen bij Lage Temperaturen met infraroodverwarming

Tegenovergesteld aan de hitte, vereisen lage temperaturen andere aanpassingen, zoals adequate verwarming en de verstrekking van isolerende kleding. Zonder die maatregelen worden jouw werknemers teveel blootgesteld aan de kou. Zeker op werkplekken met een duidelijk voelbare luchtstroom moeten infraroodstralers worden ingezet om het werkcomfort te bewaken.

Meest gestelde vragen over de temperatuur werkplaats

Welke temperatuur mag de werkplek hebben voor werknemers die werken in de buitenlucht?

Voor werknemers die werken in de buitenlucht mag de temperatuur niet nadelig zijn voor de gezondheid. De werkgever dient maatregelen te nemen om te voorkomen dat het te warm wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van een tropenrooster.

Zijn er algemene regels voor kantoren met betrekking tot de temperatuur op de werkplek?

Ja, voor werken op kantoor bestaan er algemene regels met betrekking tot de temperatuur op de werkplek. Bijvoorbeeld bij welke temperatuur een tropenrooster wordt ingezet en welke maatregelen de werkgever moet nemen als het te koud is. Het is belangrijk dat de juiste acties worden genomen om het comfort en de regelgeving te volgen. Onze specialisten leggen je graag uit hoe onze producten bijdragen aan het comfort en de veiligheid op jouw werkplekken. Daarbij verlaag je met onze systemen eenvoudig het energiegebruik tot wel 70%. Wij leggen je graag uit hoe dat werkt.

Bij HeatXL weten zij alles over de temperatuur werkplaats

Ben jij op zoek naar industriële verwarming of wil jij een bedrijfshal verwarmen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Sinds 2008 zijn wij de Benelux marktleider op het gebied van; loods verwarming en magazijn verwarming. Maar ook over efficiënte werkplek verwarming kunnen wij je alles vertellen.

Sinds 2010 leveren wij ook kantoor verwarming en winkel en showroom verwarming van de beste kwaliteit. Voor bijna elke zakelijke warmtevraag hebben wij een energiezuinige vervanger in het assortiment.

Maak nu een afspraak voor een gratis advies met een van onze deskundige adviseurs en binnen no time bespaar jij ook tot 70% op de verwarmingskosten in jouw bedrijf.

Meer informatie over ons bedrijf Heatxl infraroodverwarming lees je op onze website.