industriele verwarming logo

+31 (0)165-714107

Bel ons

Ma t/m Vrij - 9:00 - 12:00 en 13:00 -17:00 uur

showrooms op afspraak

Winkelwagen

Koop online

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

De subsidie op infrarood panelen maakt investeren in infrarood verwarming nog aantrekkelijker dan het al is en wij kunnen het aanvragen voor jouw bedrijf. Goedkoop jouw bedrijfspand verwarmen met de korte golf stralers levert je jaarlijks een energiekostenbesparing op tot zo’n 80%.

Dit komt omdat je met infrarood straling heel gericht een werkplek of zone in een bedrijfshal, loods of ander industrieel pand kan verwarmen. Je hoeft daarbij niet meer de hele ruimte te voorzien van warmte. Industriële infrarood verwarming warmt direct de objecten en personen in het stralingsgebied op.

De subsidie op infrarood verwarming is te verdelen in twee aftrekposten, namelijk de energie-investeringsaftrek (subsidie EIA) en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (subsidie KIA). De EIA subsidie regeling en de KIA subsidie regeling kunnen beiden  toegepast worden voor dezelfde investering in infrarood verwarming. Grootverbruikers kunnen een SDE++ subsidie aanvragen.

De Nederlandse overheid wil met deze regelingen de investering in energiebesparende technieken en bedrijfsmiddelen stimuleren. We gaan verder in op de EIA subsidie regeling infrarood panelen.

Als bedrijf kom je in aanmerking voor subsidie regelingen en fiscale aftrekposten wanneer je investeert in infrarood panelen en stralers. Dit voordeel kan behoorlijk oplopen. Er zijn twee soorten regelingen voor infrarood panelen.

EIA subsidie

Met infrarood verwarming kom je in aanmerking voor 28% KIA subsidie (het percentage/bedrag is afhankelijk van het investeringsbedrag). Afhankelijk van de situatie kan daar 45,5% EIA subsidie aan toe worden gevoegd.

Je komt in aanmerking voor EIA infrarood verwarming:

  • Als je infrarood panelen monteert in ruimtes met een gemiddelde hoogte van boven de 4 meter, conform de RVO Energielijst 2021.
  • Indien de terugverdientijd van de investering tussen de 5 en 25 jaar ligt.
  • Voor ondernemers die klein investeren is vanaf € 2.500 de mogelijkheid om gebruik te maken van de EIA subsidie.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.

Voor ondernemers is het mogelijk om subsidie infrarood panelen aan te vragen. De subsidie op infrarood verwarming wordt gegeven in de vorm van fiscale voordelen. Bij het gebruik van infrarood verwarmingspanelen komen werkplekken met gemiddeld meer dan 4 meter hoogte in aanmerking voor verschillende regelingen. Bij de EIA subsidie regeling moet er voor ruimtes lager dan 4 meter aangetoond worden dat de energiebesparing minimaal 0,15 Nm3 is en niet meer dan 1,2 Nm3 aardgasequivalent per jaar is.

Ondernemers komen in aanmerking voor de Subsidie elektrische verwarming KIA regeling en eventueel EIA subsidie regeling bij gebruik van infrarood verwarming. Je kan nu subsidie infrarood panelen krijgen bij een investering van meer dan € 2.500. 

Subsidie op infrarood verwarming , vraag naar de mogelijkheden

Vrijblijvende offerte aanvragen

Wat is EIA subsidie?

Wat is EIA en voor wie is deze EIA subsidie regeling bestemd? De EIA subsidie is een fiscale regeling waarmee de overheid investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en systemen wil stimuleren. Door te investeren in duurzame middelen, zoals industriële elektrische heaters infrarood, bespaar je op de energiekosten. Daarnaast betaal je minder belasting dankzij de EIA-subsidie. 

In combinatie met zonnepanelen wek je duurzame energie op, welke gebruikt kan worden om de infrarood panelen te voorzien van stroom. Door te investeren in energiebesparende middelen bespaart u op de kosten en geniet u van een groot fiscaal voordeel. U betaalt namelijk minder inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB).

Voor de subsidie op infrarood panelen moet de energiebesparende techniek of energiebesparend bedrijfsmiddel op de energielijst van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) staan. Infrarood panelen staan op de RVO energielijst. Infrarood panelen,  komen in aanmerking voor EIA Subsidie elektrische verwarming indien deze op een werkplek met een gemiddelde hoogte van meer dan 4 meter geïnstalleerd zijn. 

Voorwaarden Energie Investeringsaftrek EIA

Voor EIA komt je in aanmerking wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden Energie Investeringsaftrek. De belangrijkste voorwaarden voor infrarood verwarming zijn: 

– Je bent in het bezit van een eigen onderneming en in Nederland belastingplichtig voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
– Je mag 45,5% van de aanschafkosten van infrarood panelen opvoeren als aftrekpost over de fiscale winst. Dit mag bovenop de gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaal je minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.
– Het investeringsbedrag moet minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn. Het maximale bedrag per kalenderjaar per bedrijf is € 126 miljoen (2021).
– Investeringen die in aanmerking komen staan op de RVO energielijst. Infraroodpanelen staan genoemd onder artikel 270103, pagina 73.
– Je meldt de investering in infrarood panelen op tijd aan bij de RVO. Dit is binnen drie maanden na opdracht tot levering.
– EIA is te combineren met KIA.
– EIA subsidie infrarood verwarming is niet te combineren met de Milieu Investeringsaftrek (MIA), de Investeringssubsidie duurzame energie (IDE) en niet met de SDE+ subsidie verkregen na 2013.

werkplaats mobiele verwarming infrarood verwarming
Bedrijfshal verwarmen met Heatstrip
industriele infrarood panelen loods hal bedrijfshal industrie infrarood Subsidie infrarood panelen met Heatstrip
Bedrijfshal verwarmen Garage met mobiele infrarood verwarming - df

KIA Subsidie

Ondernemers mogen bij de investering in infrarood panelen gebruik maken van de KIA regeling. De KIA van de overheid is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren om te investeren in bedrijfsmiddelen.

Jaarlijks worden door de Nederlandse overheid verschillende subsidies en fiscale voordelen ter beschikking gesteld om verduurzaming van bedrijven te stimuleren. De subsidies en fiscale tegemoetkomingen zijn van toepassingen op diverse bedrijfsmiddelen, zoals subsidie infrarood verwarming, zonnepanelen en ledverlichting.  

Hierdoor wordt het aanschaffen van infrarood stralers en infrarood panelen voor jouw pand nog interessanter. Ten eerste profiteer je met infrarood verwarming aanzienlijk op de verbruikskosten door gerichte werkplek verwarming. Ten tweede kan je via de KIA regeling 28% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van jouw onderneming.

Rekenvoorbeeld KIA Subsidie

Winst:                                   € 100.000
Investering IR panelen:        €  12.000
KIA regeling 28%                 €    3.360
EIA regeling 45.5%              €    5.460
Belastbare winst na aftrek:  €  91.180
Belastingvoordeel VPB        €    1.314
Belastingvoordeel IB            €   4.336

Bij dit rekenvoorbeeld mag je de KIA en EIA beide toepassen op dezelfde investering. Wil je meer weten over onze infrarood stralers en de fiscale voordelen die hiermee te verkrijgen zijn? En voor wel subsidie infrarood panelen je in aanmerking komt? Neem dan vrijblijvend contact op

KIA regeling

Via de KIA regeling kan je met de investering een fiscaal voordeel behalen. De overheid heeft speciale regelingen en subsidies voor ondernemers opgesteld om de investering in energiezuinige en duurzame middelen te stimuleren.

Wanneer je in bedrijfsmiddelen investeert, kan je door middel van de KIA regeling een bedrag van de winst aftrekken. Je komt bij een totale investering op jaarbasis van meer dan € 2.400 in aanmerking voor de KIA. De investering per bedrijfsmiddel moet wel minimaal € 450 zijn om mee te tellen voor het drempelbedrag van €2.400.

Bij een investeringsbedrag op jaarbasis tussen de € 2.401 en € 59.170 mag u 28% KIA claimen. Bij een totale jaarlijkse investering tussen de € 59.171 en € 109.574 mag je een vast bedrag van € 16.568 KIA claimen.

Bedraagt jouw investering in het jaar meer dan € 109.574, dan neemt u € 16.568 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag wat boven de € 109.574 uitkomt. Dat betekent dus dat je bij een totale investering op jaarbasis van meer dan € 328.721 geen recht meer hebt op KIA kleine investeringsaftrek. 

Om gebruik te maken van de KIA dient je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze vind je terug op de site van de Nederlandse Belastingdienst.

Onze deskundige adviseurs van Industriele verwarming onderzoeken graag of je in aanmerking komt voor de EIA en/of KIA regeling. Bovendien begeleiden wij je bij de EIA en KIA aanvragen.

EIA en KIA combineren

Kleine investeringsaftrek

Je kan EIA en KIA combineren. De KIA geldt wanneer je binnen een boekjaar tussen de € 2.401 en € 328.721 euro investeert. Iedere investering dient tenminste 450 euro exclusief BTW te bedragen wil je in aanmerking komen voor de KIA subsidie.

Met de EIA kan je 45,5% van de aanschafkosten opvoeren als aftrekpost. Bovendien mag u de regelingen voor de KIA en EIA combineren. Met de EIA subsidie regeling kan je 45,5% van de aanschafkosten opvoeren als aftrekpost. Bovendien mag je de regelingen voor de EIA en KIA combineren. Daarmee profiteer je van een dubbel fiscaal voordeel en natuurlijk de kosten besparing infrarood verwarming.

De KIA en de EIA kunnen, onder voorwaarden, beide toegepast worden voor dezelfde investering. Om gebruik te maken van de EIA dien je binnen 3 maanden van de investering in infrarood panelen een melding bij de RVO te maken.

Wij komen graag een keer bij je langs om je advies te geven over het verwarmen met infrarood panelen. Tevens bekijken we of je voor de KIA, en eventueel EIA, in aanmerking komt. Uiteraard helpen wij je ook bij EIA en KIA subsidie aanvragen.

Infrarood verwarming subsidie

Rekenvoorbeeld subsidie infrarood panelen

De infrarood panelen subsidie maakt investeren in infrarood panelen nog aantrekkelijker dan het al is. Goedkoop werkplaats verwarmen met de korte golf stralers levert je jaarlijks een energiekosten besparing op tot zo’n 80%.

Dit komt omdat je met infrarood straling heel gericht een werkplek of zone in een bedrijfshal, loods of ander industrieel pand kan verwarmen. Je hoeft daarbij niet meer de hele ruimte te voorzien van warmte. Industriële verwarming infrarood warmt direct de objecten en mensen in het stralingsgebied op.

Rekenvoorbeeld subsidie infrarood panelen:

Winst: € 100.000
Investering: €   12.000

EIA subsidie:      5.460
KIA regeling: €    3.360

VPB voordeel:                        1.314

IB voordeel:                           4.336

Onze experts van Industriële verwarming onderzoeken graag of je in aanmerking komt voor de EIA en/of KIA regeling. Bovendien begeleiden wij je bij de EIA en KIA aanvragen.