KIA regeling

KIA regeling

Subsidie infrarood verwarming

Ondernemers mogen bij de investering in infrarood panelen gebruik maken van de KIA regeling. De KIA van de overheid is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren om te investeren in bedrijfsmiddelen.

Jaarlijks worden door de Nederlandse overheid verschillende subsidies en fiscale voordelen ter beschikking gesteld om verduurzaming van bedrijven te stimuleren. De subsidies en fiscale tegemoetkomingen zijn van toepassingen op diverse bedrijfsmiddelen, zoals subsidie infrarood verwarming, zonnepanelen en ledverlichting.  

Hierdoor wordt het aanschaffen van infrarood stralers en infrarood panelen voor jouw pand nog interessanter. Ten eerste profiteer je met infrarood verwarming aanzienlijk op de verbruikskosten door gerichte werkplek verwarming. Ten tweede kan je via de KIA regeling 28% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van jouw onderneming.

KIA subsidie

Subsidie infrarood panelen

Via de KIA subsidie kan je met de investering in infrarood panelen een fiscaal voordeel behalen. Wanneer je in bedrijfsmiddelen investeert, kan je door middel van de KIA een bedrag van de winst aftrekken. Je komt bij een totale investering op jaarbasis van meer dan € 2.400 in aanmerking voor de KIA regeling.

De investering per bedrijfsmiddel moet wel minimaal € 450 zijn om mee te tellen voor het drempelbedrag van € 2.400. Bij een investeringsbedrag op jaarbasis tussen de € 2.401 en € 59.170 mag u 28% KIA claimen.

Bij een totale jaarlijkse investering tussen de € 59.171 en € 109.574 mag je een vast bedrag van € 16.568 KIA claimen. Bedraagt jouw investering in het jaar meer dan € 109.574, dan neem je € 16.568 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag wat boven de €109.574 uitkomt.

Dat betekent dus dat je bij een totale investering op jaarbasis van meer dan € 328.721 geen recht meer hebt op KIA subsidie. Om gebruik te maken van de KIA regeling dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze kan je terugvinden bij KIA belastingdienst.

EIA en KIA combineren

Kleine investeringsaftrek

Je kan EIA en KIA combineren. De KIA geldt wanneer je binnen een boekjaar tussen de € 2.401 en € 328.721 euro investeert. Iedere investering dient tenminste 450 euro exclusief BTW te bedragen wil je in aanmerking komen voor de KIA subsidie.

Met de EIA kan je 45,5% van de aanschafkosten opvoeren als aftrekpost. Bovendien mag u de regelingen voor de KIA en EIA combineren. Met de EIA subsidie regeling kan je 45,5% van de aanschafkosten opvoeren als aftrekpost. Bovendien mag je de regelingen voor de EIA en KIA combineren. Daarmee profiteer je van een dubbel fiscaal voordeel en natuurlijk de kosten besparing infrarood verwarming.

Neem vrijblijvend contact op met HeatXL Industriële verwarming voor het duurzaam verwarmen van jouw bedrijfspand. Dit kan zijn een loods, bedrijfshal, garage, magazijn of ander industrieel pand. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de subsidie infrarood panelen.

Wij komen graag een keer bij je langs om je advies te geven over het verwarmen met infrarood panelen. Tevens bekijken we of je voor de KIA, en eventueel EIA,  in aanmerking komt. Uiteraard helpen wij je ook bij EIA en KIA subsidie aanvragen.

Kleinschaligheidsaftrek

KIA subsidie aanvragen

Als ondernemer komt je al bij een investering van € 2.400 in aanmerking voor KIA Kleinschaligheidsaftrek. We hebben een rekenvoorbeeld voor je opgesteld voor de KIA subsidie infrarood verwarming.

Winst:                                   € 100.000
Investering IR panelen:        €  12.000
KIA regeling 28%                 €    3.360
EIA regeling 45.5%              €    5.460
Belastbare winst na aftrek:  €  91.180
Belastingvoordeel VPB        €    1.314
Belastingvoordeel IB            €   4.336

Bij dit rekenvoorbeeld mag je de KIA en EIA beide toepassen op dezelfde investering. Wil je meer weten over onze infrarood stralers en de fiscale voordelen die hiermee te verkrijgen zijn? En voor wel subsidie infrarood panelen je in aanmerking komt? Neem dan vrijblijvend contact op met onze experts van HeatXL.